f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 19/09/2566 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการปรับปรุงจุด ทางเข้า - ออก (EXIT & ENTRANCE) ทางหลวงหมายเลข 1
2 28/08/2566 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยบนทางหลวง รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)
3 24/08/2566 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีมอบ "ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม" ประจำปีการศึกษา 2566 และเลี้ยงอาหารกลางวัน
4 11/08/2566 ถวายพระพรเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5 27/07/2566 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างทล. 347 สายเชียงรากน้อย-บ้านเกาะเกิด ระหว่าง กม.11+500 - กม.24+000
6 27/07/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัย และถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
7 30/06/2566 ประชุมประจำเดือนแขวงทางหลวงปทุมธานี เดือนมิถุนายน 2566
8 10/05/2566 กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ภายใต้โครงการ โคก หนอง นา สัปปายะและรมณียสถาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช ( อมฺพรมหาเถร)
9 23/03/2566 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 เชียงรากน้อย - บ้านเกาะเกิด