f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 เชียงรากน้อย - บ้านเกาะเกิด
ลงวันที่ 23/03/2566

   วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 เชียงรากน้อย - บ้านเกาะเกิด กม.11+500 - กม.24+000 ณ วัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น โดยมี นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี นายช่างโครงการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 เชียงรากน้อย - บ้านเกาะเกิด


'