f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา แขวงทางหลวงปทุมธานี ประจำวันศุกรฺ์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
ลงวันที่ 25/05/2562

'