f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 28 รายการ 23/05/2565 416/60/65/121 แขวงทางหลวงปทุมธานี
32 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 27 รายการ 20/05/2565 416/60/65/121 แขวงทางหลวงปทุมธานี
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 20/04/2565 416/45/111 แขวงทางหลวงปทุมธานี
34 จ้างซ่อมไฟกระพริบสีเหลืองระบบโซล่าเซลล์ ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง,เสาป้ายเหล็ก ที่ กม.13+925 เกาะกลาง บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว-คลองห้า ปริมาณงาน 1 งาน 05/04/2565 416/-/106 แขวงทางหลวงปทุมธานี
35 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 (พร้อมถัง) 05/04/2565 416/35/65/105 แขวงทางหลวงปทุมธานี
36 จ้างซ่อมป้ายบอกชื่อหมวดธัญบุรี เสาป้ายเหล็กกล่อง ที่ กม. 10 + 045 ด้านซ้ายทางบนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ปริมาณงาน 1 งาน 05/04/2565 416/-/65/104 แขวงทางหลวงปทุมธานี
37 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 28/03/2565 416/60/65/99 แขวงทางหลวงปทุมธานี
38 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 14 รายการ 28/02/2565 416/60/88 แขวงทางหลวงปทุมธานี
39 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 14 รายการ 28/02/2565 416/60/88 แขวงทางหลวงปทุมธานี
40 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 01/03/2565 416/60/87 แขวงทางหลวงปทุมธานี
41 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 50 ตัน 21/02/2565 416/60/65/84 แขวงทางหลวงปทุมธานี
42 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 26/01/2565 416/60/65 แขวงทางหลวงปทุมธานี
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 20/01/2565 416/45/65/44 แขวงทางหลวงปทุมธานี
44 งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ (ตอน 4) ระหว่าง กม.45+500 ถึง กม.45+796, กม.45+838 ถึง กม.47+306 ทางขนานด้านซ้ายทาง ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,918 SQ.M.) 07/01/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
45 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย (ตอน 1) ระหว่าง กม.60+200 ถึง กม.61+700 และ กม.67+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 17 ต้น) 07/12/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 49 รายการ