f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/11/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.35+600 ถึง กม.38+500 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/11/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย (ตอน 1) ระหว่าง กม.60+200 ถึง กม.61+700 และ กม.67+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 17 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/11/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.45+000 ถึง กม.45+600, กม.47+350 ถึง กม.48+700 ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,784 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/11/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ (ตอน 4) ระหว่าง กม.45+500 ถึง กม.45+796, กม.45+838 ถึง กม.47+306 ทางขนานด้านซ้ายทาง ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,918 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/11/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.31+500 - กม.34+400 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/11/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.31+500 - กม.33+800 ทางขนานด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/11/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.31+500 - กม.34+400 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) เปลี่ยนแปลงแผน
8 08/10/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงธัญบุรี แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทล. 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ที่กม.10+000 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 08/10/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทล. 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวงถึงประตูน้ำพระอินทร์ ที่กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 02/07/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับรังสิต – สะพานคลองเปรม ที่ กม.1+600 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ) ปริมาณงาน 4,150.00 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 93 รายการ