f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/02/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน แยกบ้านกลาง - ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม.๑๐+๖๖๐ - กม.๑๑+๙๘๐ (ด้านขวาทาง) ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑.๓๒๐ กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 04/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.5+100 ถึง กม.7+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 26 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 04/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.7+700 ถึง กม.9+585 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 19 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 04/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.9+665 ถึง กม.11+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 06/12/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอนต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.48+915 ด้านซ้ายทาง และ ที่ กม.49+750 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
6 23/11/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม0201,0202 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.30+024 - กม.30+866, กม.39+800 - กม.40+950 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.45+400 - กม.45+5 เปลี่ยนแปลงแผน
7 23/11/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานราวกันอันตราย(Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0500 ตอน คลองระพีพัฒน์ - บึงคำพร้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+500 - กม.21+895 เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0500 ตอน คลองระพีพัฒน์ - บึงคำพร้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.22+760 - กม. เปลี่ยนแปลงแผน
8 08/11/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.36+950 (สะพานกลับรถ ม.กรุงเทพ) ที่ กม.40+266 (สะพานบางขัน) และ ที่ กม.44+017 (สะพานกลับรถโรงเรียนวันครู) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
9 03/11/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนายการ(ระดับ3-6)แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข1ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
10 03/11/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47 + 200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 147 รายการ