f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อโคลนด์มิกซ์ ขนาดจุ 20 กก./ถุง มอก.371-2530 จำนวน 550 ถุง 26/09/2562 74,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 25/09/2562 235,838.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ ขนาด 12 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 05-78873-1145-07 ใช้งานในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.30+300 (คลองบึงทะเลสาบ) ปริมาณงาน 1 เครื่อง 23/09/2562 62,916.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อโคลนด์มิกซ์ ขนาดจุ 20 กก./ถุง (มอก.371-2530) จำนวน 600 ถุง 23/09/2562 81,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อโคลนด์มิกซ์ ขนาดจุ 20 กก./ถุง (มอก.371-2530) จำนวน 200 ถุง 19/09/2562 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 40 ตัน 19/09/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 17/09/2562 233,142.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 4,000 ลิตร 13/09/2562 159,927.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาทำการซ่อมท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 307 ตอน บางคูวัด-แยกปทุมวิไล ที่ กม.7+950 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/09/2562 178,698.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาซ่อมทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน๗๖-๘๔๔๔ กทม. ในทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ ตอนคลองระพีพัฒน์-บึงคำพร้อย ที่ กม.๑๓+๖๐๐ ขาเข้า จำนวน ๑ งาน 11/09/2562 23,887.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาซ่อมทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ รถบรรทุกพ่วงหมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๒๖๘ นครสวรรค์ พ่วง ๘๓-๔๒๖๙ นครสวรรค์ ชน คอนกรีตบาริเออร์เกาะกลาง ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ ตอนบ้านพร้าว-คลองห้า ที่ กม.๐+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ งาน 11/09/2562 10,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาซ่อมทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเทเลอร์หมายเลขทะเบียน ๖๒-๖๓๘๗ กทม.พ่วง ๖๔-๐๑๓๔ กทม.ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอนต่างระดับรังสิต-วัดนาบุญ ที่ กม.๑+๐๗๐ ด้านขวาทาง จำนวน ๑ งาน 10/09/2562 26,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาซ่อมทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงหมายเลขทะเบียน ๗๐-๔๓๗๙ อุดรธานี พ่วง ๗๐-๔๒๗๘ อุดรธานี ในทางหลวงหมายเลข ๙ ตอนต่างระดับเชียงรากน้อย-ต่างระดับบางปะอิน ที่ กม.๘๓+๒๙๐ จำนวน ๑ งาน 10/09/2562 10,474.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาซ่อมทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๗๐-๕๑๗๑ สงขลา ชนบาริเออร์(ล้ม) ๒ ท่อน,บาริเออร์เสียหาย ๑ ท่อน ในทางหลวงหมายเลข ๙ ตอนต่างระดับเชียงรากน้อย-ต่างระดับบางปะอิน ที่ กม.๘๓+๒๕๐ เสียหาย ปริมาณงาน 1 งาน 09/09/2562 31,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 10 รายการ 06/09/2562 94,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 236 รายการ