f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ 12/05/2563 15,444.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ 08/05/2563 59,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อบาริเออร์น้ำ (Barrier) ขนาด ๕๐๐x๑๐๐x๘๐ ซม. จำนวน ๑๖ อัน 08/05/2563 62,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างผลิตป้ายจราจรข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ -ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.๓๑+๕๐๐-กม.๓๒+๕๐๐ บริเวณทางแยกต่างระดับรังสิต ปริมาณงาน ๒๑.๐๙ ตารางเมตร 07/05/2563 75,064.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 27/04/2563 5,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 27/04/2563 10,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 40 ตัน 23/04/2563 76,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 24/04/2563 159,376.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 23/04/2563 45,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 22/04/2563 31,974.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 22/04/2563 77,938.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อบัลลาสต์โซเดียมขนาด 400 วัตต์ มอก.1955-2551 จำนวน 65 ตัว 22/04/2563 87,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อหลอดโซเดียมขนาด 400 วัตต์ มอก.1955-2551 จำนวน 75 หลอด 22/04/2563 93,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 10 รายการ 21/04/2563 22,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปทุมธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการถ่ายเอกสาร งานราชการแขวง ฯ งานสารบรรณ งานพัสดุและสัญญา งานการเงินและบัญชี งานสารสนเทศ งานวางแผน จำนวน 88,704 แผ่น 20/04/2563 44,352.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 403 รายการ