f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 07/08/2562 5,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V ๑๒๐ A จำนวน ๒ ลูก 07/08/2562 8,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 07/08/2562 16,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 06/08/2562 42,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ 06/08/2562 28,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำ (MAINTENANCE OF DRAINAGE SYSTEM) ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.36+775 - กม.36+825 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/08/2562 311,036.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเขตทางไหล่ทางและร่องกลาง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย - ต่างระดับบางปะอิน ระหว่าง กม.60+141 - กม.84+127 และจะต้องเก็บเศษวัชพืชเศษหญ้า ที่ตัดแล้วไปทิ้งนอกเขตทางให้เรียบร้อย ปริมาณงาน 358,426 ตร.ม. 06/08/2562 143,370.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปทุมธานี 62087120936 06/08/2562 143,370.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาซ่อมทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงหมายเลขทะบียน 71-3218 สมุทรปราการ พ่วง 71-3219 สมุทรปราการ ชนขอบคันหิน 10 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.42+300 ขาออก จำนวน 1 งาน 06/08/2562 6,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 06/08/2562 235,838.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาซ่อมทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์นั่งโตโยต้าหมายเลขทะเบียน๕กล-๓๓๖๑ กทม. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ ตอนบ้านพร้าว-คลองห้า ที่ กม.๖+๙๗๓ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 งาน 02/08/2562 7,631.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ 02/08/2562 30,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาซ่อมทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๗๐-๔๕๗๗ อยุธยาชนบาริเออร์ (ล้ม) 6 ท่อน,บาริเออร์เสียหาย 1 ท่อน ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.๓๙+๑๑๐ จำนวน ๑ งาน 01/08/2562 21,268.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาซ่อมทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน 1 ฒง-5131 กทม. ชนแผ่นการ์ดเรลพร้อมเสา ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต-วัดนาบุญ ที่ กม011+350 ด้านขวาทาง 01/08/2562 24,206.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ 01/08/2562 13,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 197 รายการ