f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์และทาสี Marking ด้วยสีน้ำมันในทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ปทุมธานี-ท้ายเกาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+556 ( เป็นตอน ๆ ) รวมราวสะพาน ปริมาณงาน 4,472 ตร.ม. 28/11/2562 309,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 28/11/2562 50,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 28/11/2562 184,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสั้น (A๔) ชนิด 80 แกรม ขนาด 210 x 297 มม. มอก. 1054-2552 จำนวน 200 รีม 26/11/2562 23,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างทำการตัดหญ้าบริเวณเขตทางไหล่ทางและร่องกลาง ทล. 9 ตอน คลองบางหลวง-ต่างระดับเชียงรากน้อย ระหว่าง กม.60+141-กม.77+600 และ ทล. 3309 ตอน บางกระสั้น-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-บรรจบ ทล 347 ระหว่าง กม.6+000-กม.34+200 ทั้งนี้จะต้องเก็บเศษวัสดุที่ตัดแล้วออกนอกเขตทางให้เรียบร้อย ปริมาณงาน 346,260 ตร.ม. 26/11/2562 138,504.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อสายไฟ THW-A ขนาด 1x16 SQ.MM. มอก.293-2541 จำนวน 4,900 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 40 ตัน 26/11/2562 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างทาสีน้ำพลาสติกสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.34+310 (โรงกษาปณ์), ที่ กม.40+470 (ตลาดบางขัน), ที่ กม.42+715 (ศาลอุธรณ์ภาค 1) ปริมาณงาน 2,212 ตร.ม. 26/11/2562 402,584.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อป้ายตั้งพื้นพับได้ ๒ ทิศทาง สีเหลือง ติดป้ายลูกศรข้อความ ระวัง ลดความเร็ว จำนวน ๕ อัน 26/11/2562 24,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ 26/11/2562 295,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 40 ตัน 20/11/2562 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาทาสีน้ำปูนผสมสีน้ำพลาสติก ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต-วัดนาบุญ ระหว่าง กม.9+800-กม.11+400 และในทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน คลองบ้านพร้าว-คลองห้า ที่ กม.13+556 (สะพาน Overpass ข้ามสาย 9) ปริมาณงาน 5,428 ตร.ม. 20/11/2562 244,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 40 ตัน 20/11/2562 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 20 ตัน 20/11/2562 44,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อบัลลาสต์โซเดียม 250 วัตต์ มอก.1955-5551 จำนวน 75 ตัว 20/11/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 276 รายการ