f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อบาริเออร์น้ำสีส้ม ขนาด ๐.๕x๑.๐x๐.๘ ม. จำนวน ๕๐ อัน 23/11/2563 195,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๑๒ รายการ 23/11/2563 86,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ 18/11/2563 96,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ 18/11/2563 299,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปทุมธานี เช่ารถเครนขนาด ๒๕ ตัน (บูมยาว ๓๑ เมตร) เพื่อซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฮแมท)ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ บริเวณต่างระดับเชียงรากน้อย กม.๑๖+๐๐๐-๑๗+๐๐๐ จำนวน ๑ งาน 18/11/2563 9,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒๓๘ ตัน 17/11/2563 452,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุบริหาร จำนวน ๓ รายการ 17/11/2563 5,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๘ รายการ 17/11/2563 32,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ 13/11/2563 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว Hip หน้า ๓๐ นิ้ว มอก.๖๐๖-๒๕๔๙ จำนวน ๕๐ หลา 13/11/2563 83,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 13/11/2563 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 13/11/2563 77,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อสีขาวเทอร์โมพลาสติก ขนาดจุ ๒๐ กก. มอก.๕๔๒-๒๕๔๙ จำนวน ๕๖ ถุง 13/11/2563 70,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปทุมธานี  จ้างเหมาทาสีโพลีเมอร์บนแท่งคอนกรีต Barrier ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ตอน เชียงรากน้อย-บางกระสั้น ระหว่าง กม.๑๗+๐๐๐-กม.๒๐+๖๔๓ (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) จำนวน ๖,๑๘๐ ตารางเมตร 12/11/2563 494,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างตัดหญ้าและถางป่า (Grass Cutting and Clearing) ทล. ๙ ระหว่าง กม.๗๗+๖๐๐-กม.๘๔+๑๒๗ ทล. ๓๔๗ ระหว่าง กม.๑๐+๓๕๐-กม.๒๐+๖๔๓ ทล. ๓๓๐๙ ระหว่าง กม.๖+๐๐๐-กม.๑๙+๕๐๐ ทล. ๑ ระหว่าง กม.๓๙+๐๐๐-กม.๕๑+๘๒๐ ร่องกลาง ปริมาณงาน ๔๖๙,๓๕๗ ตร.ม. 09/11/2563 187,742.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 620 รายการ