f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.33+800 ถึง ดม.34+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1,422.00 SQ.M. 21/07/2563 1,432,806.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างก่อสร้างงานซ่อมคอนกรีต (FULL DEPTH REPAIR) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกบางพูน ถึง แยกบ้านกลาง ระหว่าง กม.7+397 ถึง กม.7+472 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 654 SQ.M. 17/07/2563 1,140,355.94 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อหลอดโซเดียมขนาด ๔๐๐ วัตต์ มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑ จำนวน ๗๕ หลอด 04/06/2563 93,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อเลนส์โคมไฟสัญญาณจราจร LED ขนาด ๓๐๐ มม. แดงลูกศร(๑๓๕ หลอด) 04/06/2563 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อเลนส์โคมไฟสัญญาณจราจร LED ขนาด ๓๐๐ มม. เขียวลูกศร (๑๓๕ หลอด) 04/06/2563 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อสายไฟ THW (A) ๑x๑๖ SQ.MM. (มอก.๒๙๓-๒๕๔๑) จำนวน ๔,๙๐๐ เมตร 04/06/2563 88,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว Engineer Prismatic Grade หน้า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๒๐ หลา 04/06/2563 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน ๒ รายการ 04/06/2563 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ 04/06/2563 43,488.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๕ รายการ 04/06/2563 53,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน ๓ รายการ 04/06/2563 9,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปทุมธานี น้ำมันเบนซิน ๙๕ (แบบถั) จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร/litre 02/06/2563 64,564.01 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๐ ตัน 02/06/2563 57,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 02/06/2563 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน ๔ รายการ 02/06/2563 12,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 437 รายการ