f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการปรับปรุงจุด ทางเข้า - ออก (EXIT & ENTRANCE) ทางหลวงหมายเลข 1
ลงวันที่ 19/09/2566
     วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการปรับปรุงจุด ทางเข้า - ออก (EXIT & ENTRANCE) ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วง ต่างระดับอนุสรณ์สถาน - คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ระหว่าง กม.28+500 - กม.31+400 โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายช่างโครงการ ผู้แทนบริษัทผู้รับจ้าง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
     การดำเนินโครงการปรับปรุงจุด ทางเข้า - ทางออก (EXIT & ENTRNCE) ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วง ต่างระดับอนุสรณ์สถาน - คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ระหว่าง กม.28+500 - กม.31+400 สืบเนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัดชะลอตัวบริเวณต่างระดับอนุสรณ์สถาน ทิศทางที่มาจากทางด้านถนนพหลโยธินข้ามสะพานต่างระดับมุ่งหน้ารังสิตมีปริมาณจราจรมาก อีกทั้งบริเวณทางคู่ขนานเข้าสู่ทางหลักมีระยะทางเข้าสั้นและเข้าได้เพียง 1 ช่องทาง ทำให้รถที่ลงมาจากสะพานต่างระดับถนนพหลโยธินเกิดปัญหาการเบียดแทรกเพื่อเข้าทางหลัก ทำให้การจราจรเกิดความไม่คล่องตัว จึงทำให้ต้องดำเนินการเปิดเกาะกลางเพื่อให้มีระยะการเปลี่ยนช่องจราจรจากทางคู่ขนานเข้าสู่ทางหลักได้คล่องตัว ปลอดภัย และลดการเบียดแทรกบริเวณทางเข้าทางหลักสู่ถนนพหลโยธิน สำหรับการดำเนินการโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งนี้ ได้รับความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี
    หากประชาชนต้องการแสดงข้อคิดเห็น ร้องเรียน หรือแจ้งเหตุบนทางหลวง สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี ตลอด 24 ชม.)

'