Close
title
f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี ขอคืนพื้นที่ (ทางเท้า) ทางหลวงหมายเลข 3214

   วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน พร้อมเจ้าหน้าที่แขวง ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ได้ร่วมกันดำเนินการรื้อถอน/ทำลาย/ขนย้าย สิ่งปลูกสร้าง กรณีผู้บุกรุกและยึดที่ดินทางหลวง (ทางเท้า) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยทำการติดตั้ง แขวน วาง หรือกอง เหล็ก/ทางลาด ทางขึ้น – ลง  บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคลในเขตทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนบ้านพร้าว - คลองห้า ระหว่าง กม. 0+800 - กม.4+700 (ด้านขวาทาง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมิได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำความผิดกฎหมายตามมาตรา 37 วรรค 1 มาตรา 38 วรรค 1 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
title
ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวหมู่บ้านตองเปรอะ กรณีเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินในการสร้างถนนทางหลวง หมายเลข 3214

   วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะธรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภาพร้อมคณะ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รอง ผวจ.ปทุมธานี นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจคมนาคม นายชยาวุฒิ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หน.สนง.จ.ปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นอภ.สามโคก นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายก อบต.สามโคก กำนัน-ผญบ. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนตองเปรอะ ม.1 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวหมู่บ้านตองเปรอะ และประชุมร่วม ณ ห้องประชุมอำเภอสามโคก เพื่อสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวหมู่บ้านตองเปรอะ กรณีเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินในการสร้างถนนทางหลวง หมายเลข 3214 สายบ้านพร้าว-คลองห้า ตอนบางเตย-บ้านพร้าว จังหวัดปทุมธานี