f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ประวัติแขวง
ลงวันที่ 03/01/2562

แขวงทางหลวงปทุมธานี ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2526 สำนักงานตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) – ตอนต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ กม. 47+200 ด้านซ้าย ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  มีเนื้อที่  90  ไร่  2  งาน  69  ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของคุณหญิงส้มจีน  เขื่อนเพ็ชรเสนา  ที่ได้อุทิศให้กรมทางหลวง


'