f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
วิสัยทัศน์
ลงวันที่ 04/01/2562

แขวงทางหลวงปทุมธานีมุ่งมั่นที่จะบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน  ผู้ขับขี่สามารถใช้เส้นทางด้วยความปลอดภัยรวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ทางในจังหวัดปทุมธานี

“แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาวปทุม”


'