f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวหมู่บ้านตองเปรอะ กรณีเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินในการสร้างถนนทางหลวง หมายเลข 3214
ลงวันที่ 09/05/2566

   วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะธรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภาพร้อมคณะ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รอง ผวจ.ปทุมธานี นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจคมนาคม

นายชยาวุฒิ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หน.สนง.จ.ปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นอภ.สามโคก นายนิรันดร์ ใจป้ำ

นายก อบต.สามโคก กำนัน-ผญบ. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนตองเปรอะ ม.1 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวหมู่บ้านตองเปรอะ

และประชุมร่วม ณ ห้องประชุมอำเภอสามโคก เพื่อสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวหมู่บ้านตองเปรอะ กรณีเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินในการสร้างถนนทางหลวง หมายเลข 3214

สายบ้านพร้าว-คลองห้า ตอนบางเตย-บ้านพร้าว จังหวัดปทุมธานี


'