f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนา โครงการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ครั้งที่ 2
ลงวันที่ 24/08/2566

24 สิงหาคม 2566 นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนา โครงการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ครั้งที่ 2 บนทางหลวงหมวายเลข 3309 ช่วงศูนย์ศิลปชีพบางไทร - บางพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


'