f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
แขวงทางหลวงปทุมธานี โดย หมวดทางหลวงนวนคร ดำเนินงานติดตั้งราวกันอันตรายบนสะพานกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข 1
ลงวันที่ 07/09/2566
วันที่ 7 กันยายน 2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี โดย หมวดทางหลวงนวนคร ดำเนินงานติดตั้งราวกันอันตราย บนสะพานกลับรถในทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน)
  • กม.47+350 (สะพานกลับรถวัดคุณหญิงส้มจีน)
  • กม.48+800 (สะพานกลับรถตลาดโรงเกลือ)
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุร่วงหล่นจากสะพานกลับรถ แขวงทางหลวงปทุมธานี ขอวิงวอนให้ผู้ขับขี่โปรดปฎิบัติตามกฏจราจรไม่ขับขี่ด้วยความเร็วเกินจากป้ายเตือนการใช้ความเร็ว ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ และใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อตัวท่านและผู้ใช้เส้นทาง
 

'