f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานนนทบุรี - แยกปทุมวิไล ระหว่าง กม.๗+๓๘๐ - กม.๙+๐๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางหลวง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑.๖๒๐ กิโลเมตร 02/10/2566 ปธ./eb/54/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 โครงการขยายช่องจราจรจากเดิม 3 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ กม.11+100 ถึง กม.12+800 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 2.700 กม. 12/09/2566 ปธ./eb/52/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปทุมธานี - ท้ายเกาะ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี และ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว ๖.๕๐๐ กิโลเมตร 01/09/2566 ปธ./eb/51/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๔๕ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 22/08/2566 ปธ./eb/50/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน แยกบ้านกลาง - ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม.๑๐+๖๖๐ - กม.๑๑+๙๘๐ (ด้านขวาทาง) ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑.๓๒๐ กิโลเมตร 22/08/2566 ปธ./eb/49/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอนต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.48 + 100 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/07/2566 ปธ./eb/48/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 30 ครอบครัว 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) แบบเลขที่ 10459/60 จำนวน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.48+100 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/02/2566 ปธ./eb/30/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.9+665 ถึง กม.11+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 10/02/2566 ปธ./eb/40/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.7+700 ถึง กม.9+585 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 19 ต้น) 30/01/2566 ปธ./eb/31/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.36+950 (สะพานกลับรถ ม.กรุงเทพ) ที่ กม.40+266 (สะพานบางขัน) และ ที่ กม.44+017 (สะพานกลับรถโรงเรียนวันครู) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/12/2565 ปธ./eb/26/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 จ้างซ่อมอุปกรณ์ถ่ายทางอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ชำรุด 14/11/2565 416/-/66/6 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.15+145 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 436 ต้น) 26/12/2565 ปธ./eb/18/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูวัด ถึง บางพูน ตอน 2 ระหว่าง กม.10+370 ถึง กม.19+700 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 374 ต้น) 26/12/2565 ปธ./eb/19/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 งานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงปทุมธานี ตอน 2 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,544 เมตร) 21/11/2565 ปธ./eb/13/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต-วัดนาบุญ ที่กม.0+495 ด้านขวาทาง (สะพานคลองหนึ่ง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/11/2565 ปธ./eb7/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,032 รายการ