f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์และทาสี Marking ด้วยสีน้ำมันในทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ปทุมธานี-ท้ายเกาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+556 ( เป็นตอน ๆ ) รวมราวสะพาน ปริมาณงาน 4,472 ตร.ม. 06/12/2562 28/11/2562 416-6341 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 06/12/2562 28/11/2562 416606340 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 06/12/2562 28/11/2562 416606339 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสั้น (A๔) ชนิด 80 แกรม ขนาด 210 x 297 มม. มอก. 1054-2552 จำนวน 200 รีม 06/12/2562 26/11/2562 416406338 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 จ้างทำการตัดหญ้าบริเวณเขตทางไหล่ทางและร่องกลาง ทล. 9 ตอน คลองบางหลวง-ต่างระดับเชียงรากน้อย ระหว่าง กม.60+141-กม.77+600 และ ทล. 3309 ตอน บางกระสั้น-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-บรรจบ ทล 347 ระหว่าง กม.6+000-กม.34+200 ทั้งนี้จะต้องเก็บเศษวัสดุที่ตัดแล้วออกนอกเขตทางให้เรียบร้อย ปริมาณงาน 346,260 ตร.ม. 06/12/2562 26/11/2562 416-6337 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 ซื้อสายไฟ THW-A ขนาด 1x16 SQ.MM. มอก.293-2541 จำนวน 4,900 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 26/11/2562 416456336 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 40 ตัน 06/12/2562 26/11/2562 416606335 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 จ้างทาสีน้ำพลาสติกสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.34+310 (โรงกษาปณ์), ที่ กม.40+470 (ตลาดบางขัน), ที่ กม.42+715 (ศาลอุธรณ์ภาค 1) ปริมาณงาน 2,212 ตร.ม. 06/12/2562 26/11/2562 416-6334 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 ซื้อป้ายตั้งพื้นพับได้ ๒ ทิศทาง สีเหลือง ติดป้ายลูกศรข้อความ ระวัง ลดความเร็ว จำนวน ๕ อัน 04/12/2562 26/11/2562 416606333 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ 04/12/2562 26/11/2562 416606332 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 40 ตัน 29/11/2562 20/11/2562 416606330 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 จ้างเหมาทาสีน้ำปูนผสมสีน้ำพลาสติก ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต-วัดนาบุญ ระหว่าง กม.9+800-กม.11+400 และในทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน คลองบ้านพร้าว-คลองห้า ที่ กม.13+556 (สะพาน Overpass ข้ามสาย 9) ปริมาณงาน 5,428 ตร.ม. 29/11/2562 20/11/2562 416-6329 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 40 ตัน 29/11/2562 20/11/2562 416606328 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 20 ตัน 29/11/2562 20/11/2562 416606327 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 ซื้อบัลลาสต์โซเดียม 250 วัตต์ มอก.1955-5551 จำนวน 75 ตัว 29/11/2562 20/11/2562 416456326 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 269 รายการ