f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ 12/05/2563 416/60/63/167 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ 08/05/2563 416/60/63/165 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 ซื้อบาริเออร์น้ำ (Barrier) ขนาด ๕๐๐x๑๐๐x๘๐ ซม. จำนวน ๑๖ อัน 08/05/2563 416/60/63/164 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 จ้างผลิตป้ายจราจรข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ -ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.๓๑+๕๐๐-กม.๓๒+๕๐๐ บริเวณทางแยกต่างระดับรังสิต ปริมาณงาน ๒๑.๐๙ ตารางเมตร 07/05/2563 416/-/63/163 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 27/04/2563 416/60/159 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 27/04/2563 416/60/158 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 40 ตัน 23/04/2563 416/60/157 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 24/04/2563 416/35/156 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 23/04/2563 416/60/155 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 22/04/2563 416/60/154 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 22/04/2563 416/60/153 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 ซื้อบัลลาสต์โซเดียมขนาด 400 วัตต์ มอก.1955-2551 จำนวน 65 ตัว 22/04/2563 416/45/152 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 ซื้อหลอดโซเดียมขนาด 400 วัตต์ มอก.1955-2551 จำนวน 75 หลอด 22/04/2563 416/45/152 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 10 รายการ 21/04/2563 416/60/150 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการถ่ายเอกสาร งานราชการแขวง ฯ งานสารบรรณ งานพัสดุและสัญญา งานการเงินและบัญชี งานสารสนเทศ งานวางแผน จำนวน 88,704 แผ่น 20/04/2563 416/-/148 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 392 รายการ