f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อบาริเออร์น้ำสีส้ม ขนาด ๐.๕x๑.๐x๐.๘ ม. จำนวน ๕๐ อัน 23/11/2563 416/60/64/19 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๑๒ รายการ 23/11/2563 416/60/64/18 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ 18/11/2563 416/60/64/16 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ 18/11/2563 416/60/64/15 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 เช่ารถเครนขนาด ๒๕ ตัน (บูมยาว ๓๑ เมตร) เพื่อซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฮแมท)ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ บริเวณต่างระดับเชียงรากน้อย กม.๑๖+๐๐๐-๑๗+๐๐๐ จำนวน ๑ งาน 18/11/2563 416/-/64/14 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒๓๘ ตัน 17/11/2563 416/60/64/13 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๘ รายการ 17/11/2563 416/60/64/11 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ 13/11/2563 416/60/64/9 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว Hip หน้า ๓๐ นิ้ว มอก.๖๐๖-๒๕๔๙ จำนวน ๕๐ หลา 13/11/2563 416/60/64/8 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 13/11/2563 416/45/64/7 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 13/11/2563 416/45/64/6 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 ซื้อสีขาวเทอร์โมพลาสติก ขนาดจุ ๒๐ กก. มอก.๕๔๒-๒๕๔๙ จำนวน ๕๖ ถุง 13/11/2563 416/60/64/5 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13  จ้างเหมาทาสีโพลีเมอร์บนแท่งคอนกรีต Barrier ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ตอน เชียงรากน้อย-บางกระสั้น ระหว่าง กม.๑๗+๐๐๐-กม.๒๐+๖๔๓ (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) จำนวน ๖,๑๘๐ ตารางเมตร 12/11/2563 416/-/64/4 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 จ้างตัดหญ้าและถางป่า (Grass Cutting and Clearing) ทล. ๙ ระหว่าง กม.๗๗+๖๐๐-กม.๘๔+๑๒๗ ทล. ๓๔๗ ระหว่าง กม.๑๐+๓๕๐-กม.๒๐+๖๔๓ ทล. ๓๓๐๙ ระหว่าง กม.๖+๐๐๐-กม.๑๙+๕๐๐ ทล. ๑ ระหว่าง กม.๓๙+๐๐๐-กม.๕๑+๘๒๐ ร่องกลาง ปริมาณงาน ๔๖๙,๓๕๗ ตร.ม. 09/11/2563 416/-/64/3 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 ซื้อสีขาวเทอร์โมพลาสติก ขนาดจุ ๒๐ กก. มอก.๕๔๒-๒๕๔๙ จำนวน ๘๔ ถุง 06/11/2563 416/60/64/2 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 585 รายการ