f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อหลอดโซเดียมขนาด ๔๐๐ วัตต์ มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑ จำนวน ๗๕ หลอด 04/06/2563 416/45/63/199 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 ซื้อเลนส์โคมไฟสัญญาณจราจร LED ขนาด ๓๐๐ มม. แดงลูกศร(๑๓๕ หลอด) 04/06/2563 416/45/63/198 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 ซื้อเลนส์โคมไฟสัญญาณจราจร LED ขนาด ๓๐๐ มม. เขียวลูกศร (๑๓๕ หลอด) 04/06/2563 416/45/63/197 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 ซื้อสายไฟ THW (A) ๑x๑๖ SQ.MM. (มอก.๒๙๓-๒๕๔๑) จำนวน ๔,๙๐๐ เมตร 04/06/2563 416/45/63/196 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว Engineer Prismatic Grade หน้า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๒๐ หลา 04/06/2563 416/60/63/195 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน ๒ รายการ 04/06/2563 416/60/63/193 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ 04/06/2563 416/60/63/192 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๕ รายการ 04/06/2563 416/60/63/191 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน ๓ รายการ 04/06/2563 416/60/63/190 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 น้ำมันเบนซิน ๙๕ (แบบถั) จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร/litre 02/06/2563 416/35/63/189 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๐ ตัน 02/06/2563 416/60/60/188 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 02/06/2563 416/45/63/187 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน ๔ รายการ 02/06/2563 416/60/63/186 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๒ รายการ 02/06/2563 416/45/63/185 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 จ้างผลิตป้ายผ้าไวนิลคัทเอ้าท์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม. (เจาะตาไก่โดยรอบ) จำนวน ๑ ผืน 02/06/2563 416/-/63/184 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 424 รายการ