f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 30 ครอบครัว 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) แบบเลขที่ 10459/60 จำนวน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.48+100 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/02/2566 ปธ./eb/30/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.9+665 ถึง กม.11+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 10/02/2566 ปธ./eb/40/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.7+700 ถึง กม.9+585 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 19 ต้น) 30/01/2566 ปธ./eb/31/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.36+950 (สะพานกลับรถ ม.กรุงเทพ) ที่ กม.40+266 (สะพานบางขัน) และ ที่ กม.44+017 (สะพานกลับรถโรงเรียนวันครู) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/12/2565 ปธ./eb/26/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 จ้างซ่อมอุปกรณ์ถ่ายทางอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ชำรุด 14/11/2565 416/-/66/6 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.15+145 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 436 ต้น) 26/12/2565 ปธ./eb/18/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูวัด ถึง บางพูน ตอน 2 ระหว่าง กม.10+370 ถึง กม.19+700 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 374 ต้น) 26/12/2565 ปธ./eb/19/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 งานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงปทุมธานี ตอน 2 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,544 เมตร) 21/11/2565 ปธ./eb/13/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต-วัดนาบุญ ที่กม.0+495 ด้านขวาทาง (สะพานคลองหนึ่ง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/11/2565 ปธ./eb7/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2565 416/35/66/2 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ 19/10/2565 416/85/66/4 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ระหว่าง กม.0+735 ถึง กม.2+355 และ กม.3+150 ถึง กม.3+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 30,176 SQ.M. 06/12/2565 ปธ./eb/11/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง-ต่างระดับเชียงรากน้อย ที่กม.69+550 (สะพานบ่อดิน) และที่ กม.72+460 (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2565 ปธ./eb/12/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 ซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. จำนวน 25 ชุด 26/09/2565 416/60/220 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง 26/09/2565 416/-/218 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,026 รายการ