f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 06/07/2564 416/60/166 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 63057163727 13/05/2563 416/60/170 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 วัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ 21/12/2561 416606243 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 วัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ 21/12/2561 416606244 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ