f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+850 - กม.10+580 , กม.10+630 - กม.11+100 (ผลผลิต 26,191 SQ.M.) 15/05/2567 ปธ./eb/34/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองบ้านใหม่ - บางพูน ตอน 3 ระหว่าง กม.22+880 - กม.26+650 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 7,520 SQ.M. 15/05/2567 ปธ./eb/35/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี - ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ที่ กม. 12+120 (สะพานข้ามแยกสันติสุข) ทล. 3214 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ที่ กม.2+022 (สะพานข้ามทางรถไฟ) และ ที่ กม. 4+940 (ต่างระดับคลองหลวง) ผลผลิต 3 EACH 15/05/2567 ปธ./eb/33/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+600 - กม.5+900 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) 34,890 SQ.M. 03/05/2567 ปธ./eb/32/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูวัด - บางพูน ตอน 2 ระหว่าง กม.17+152 - กม.19+200 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 28,470 SQ.M. 29/04/2567 ปธ./eb/31/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางกระสั้น - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+500 (ผลผลิต 40,066 SQ.M.) 03/05/2567 ปธ./eb/30/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 งานบำรุงรักษาสะพาน ทล. 346 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี - ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ที่ กม. 12+120 (สะพานข้ามแยกสันติสุข) ทล. 3214 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ที่ กม.2+022 (สะพานข้ามทางรถไฟ) และ ที่ กม. 4+940 (ต่างระดับคลองหลวง) ผลผลิต 3 EACH 03/05/2567 ปธ./eb/29/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางกระสั้น - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตอน 2 ระหว่าง กม.7+400 - ก.8+000 , กม.9+730 - กม.11+250 ผลผลิต 24,790 SQ.M. 03/05/2567 ปธ./eb/28/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+000 - กม.9+500 (ด้านซ้ายทาง) , กม.14+420 - กม.15+145 (ผลผลิต 34,830 SQ.M.) 03/05/2567 ปธ./eb/27/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+850 - กม.10+580 , กม.10+630 - กม.11+100 (ผลผลิต 26,191 SQ.M.) 03/05/2567 ปธ./eb/26/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 งงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองบ้านใหม่ - บางพูน ตอน 3 ระหว่าง กม.22+880 - กม.26+650 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 7,520 SQ.M. 03/05/2567 ปธ./eb/25/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข1 ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 2 ที่ กม. 32+750 (สะพานกลับรถหน้าโลตัสรังสิต) ผลผลิต 1 EACH 23/04/2567 ปธ./eb/24/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0500 ตอน คลองระพีพัฒน์ - บึงคำพร้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.10+100 - กม.11+279 และ กม.11+339 - กม.13+100 (ผลผลิต 14,260 SQ.M.) 23/04/2567 ปธ./eb/23/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 3 ที่ กม.0+000 สะพานข้ามสาย 347 , ระหว่าง กม.2+375 - กม.3+730 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 13,090 SQ.M. 23/04/2567 ปธ./eb/22/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 1 ที่ กม.10+552 (สะพานคลองห้า) , ที่ กม.13+187 (สะพานคลองหก) ผลผลิต 2 EACH 23/04/2567 ปธ./eb/21/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 156 รายการ