f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานนอกเงินทุน 25/09/2562 02/09/2562 ปธ.(ข)3/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 28/08/2562 29/08/2562 ปธ.(ข)2/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/08/2562 23/08/2562 ปธ(ข)1/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/09/2562 17/09/2562 ปธ.(ข)1/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอนสะพานคลองเปรม-ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม.10+900-กม.12+100 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/08/2562 02/08/2562 ปธ.eb.25/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานคลองเปรม – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.1+740-กม.4+570 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/07/2562 18/07/2562 ปธ.eb.23/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูวัด – แยกปทุมวิไล ระหว่าง กม.4+200 – กม.6+700 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/07/2562 18/07/2562 ปธ.eb.22/62 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูวัด – แยกปทุมวิไล ระหว่าง กม.4+200 – กม.6+700 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/07/2562 23/07/2562 eb.24/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูวัด-แยกปทุมวิไล ระว่าง กม.4+200-กม.6+700 RT. 03/07/2562 03/07/2562 eb.21/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานคลองเปรม – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.1+740 – กม.4+570 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/07/2562 03/07/2562 eb.20/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร (Road Sign) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.28+500-กม.51+820 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 168.88 ตร.ม. 14/05/2562 14/05/2562 eb.19/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 จ้างเหมาค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงปทุมธานี เพื่องานจ้างเหมาก่อสร้างอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,193 อัน ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงปทุมธานี จำนวน 7 สายทาง 27/02/2562 27/02/2562 ปธ.eb18/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0101 ตอน ต่างระดับรังสิต – สะพานคลองเปรม ระหว่าง กม.1+100 – กม.1+300 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟและบนสะพานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 6,893 ตร.ม. 31/01/2562 31/01/2562 ปธ.26/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ