f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปทุมธานี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานนอกเงินทุน 24/09/2562 7,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปทุมธานี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 24/09/2562 2,125.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปทุมธานี ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/08/2562 76,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปทุมธานี ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/09/2562 76,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ